รวมลิงค์ : เสียงสนทนาธรรมของ พระธัมมธโรภิกขุ (พระอลัน ไดร์เวอร์ หรือ คุณอลัน ไดร์เวอร์)
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  8 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31933
อ่าน  521

- เสียงสนทนาธรรมของ พระธัมมธโรภิกขุ (พระอลัน ไดร์เวอร์) ใน "แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ครั้งที่ ๐๗๕๕ เรื่องการเผยแพร่พระธรรมที่ศรีลังกา และ เรื่องสติปัฏฐาน เริ่มตั้งแต่นาทีที่ ๐๕.๒๖ เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปถึง ครั้งที่ ๐๕๗๖ ๐๕๗๗ และ สิ้นสุดในครั้งที่ ๐๕๗๘ นาทีที่ ๐๖.๐๘ โปรดคลิกฟังได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๕ (เริ่มนาทีที่ ๐๕.๒๖)

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๖

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๗

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๘ (ถึงนาทีที่ ๐๖.๐๘

- เสียงสนทนาธรรมของ พระธัมมธโรภิกขุ (พระอลัน ไดร์เวอร์) ใน "แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ครั้งที่ ๘๕๕ เรื่องสติปัฏฐาน เริ่มตั้งแต่นาทีที่ ๑๐.๐๗ เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปถึง ครั้งที่ ๘๕๖ ,๘๕๗ และ สิ้นสุดในครั้งที่ ๘๕๙ นาทีที่ ๑๑.๒๖ โปรดคลิกฟังที่ลิงค์ด้านล่าง

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๕ (เริ่มนาทีที่ ๑๐.๐๗)

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๖

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๗

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๘

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๙ (ถึงนาทีที่ ๑๑.๒๖)

- เสียงสนทนาธรรม (ตอบปัญหา) ของ คุณอลัน ไดร์เวอร์ (Alan Driver) ที่ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ทหารอากาศ ดอนเมือง วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ต่อที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ และต่อด้วย สนทนาธรรมที่ กองสื่อสาร กองบินทหารอากาศ ๒ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๐ โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

- แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๙ ชุด แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๗๑๖

- การสนทนาธรรมกับชาวต่างชาติที่วัดเพลงวิปัสสนา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ โดยพระธัมมธโรภิกขุ คลิกฟังได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

Discussions with Ven Dhammadharo (Bangkok, 1975)

1) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [1]

2) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [2]

3) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [3]

4) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [4]

5) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [5]

6) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [6]

7) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [7]

8) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [8]

(ขอบคุณคลิปเสียงจากเวปไซต์ : Dhamma Study Group โดยคุณโจนาธาน แอบบ๊อท)

ขอเชิญคลิกชมกระทู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่....

- คุณอลัน ไดร์เวอร์ [Alan Driver]

- ธรรมจากท่านพระธัมมธโร (Alan Driver) เรื่องการเจริญสติปัฏฐาน

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ [รวมลิงค์ 8 กระทู้]


  ความคิดเห็น 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก

ขอบพระคุณและยินดีในกุศลวิริยะคุณวันชัย ภู่งามด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ