รวมลิงค์ : เสียงสนทนาธรรมของ พระธัมมธโรภิกขุ (พระอลัน ไดร์เวอร์ หรือ คุณอลัน ไดร์เวอร์)
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  8 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31933
อ่าน  471

- เสียงสนทนาธรรมของ พระธัมมธโรภิกขุ(พระอลัน ไดร์เวอร์) ใน "แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ครั้งที่ ๐๗๕๕ เรื่องการเผยแพร่พระธรรมที่ศรีลังกา และ เรื่องสติปัฏฐาน เริ่มตั้งแต่นาทีที่ ๐๕.๒๖ เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปถึง ครั้งที่ ๐๕๗๖ , ๐๕๗๗ , และ สิ้นสุดในครั้งที่ ๐๕๗๘ นาทีที่ ๐๖.๐๘ โปรดคลิกฟังได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๕ (เริ่มนาทีที่ ๐๕.๒๖)

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๖

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๗

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๐๗๕๘ (ถึงนาทีที่ ๐๖.๐๘ 

- เสียงสนทนาธรรมของ พระธัมมธโรภิกขุ(พระอลัน ไดร์เวอร์)ใน "แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ครั้งที่ ๘๕๕ เรื่องสติปัฏฐาน เริ่มตั้งแต่นาทีที่ ๑๐.๐๗ เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปถึง ครั้งที่ ๘๕๖ ,๘๕๗ และ สิ้นสุดในครั้งที่ ๘๕๙ นาทีที่ ๑๑.๒๖  โปรดคลิกฟังที่ลิงค์ด้านล่าง...

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๕ (เริ่มนาทีที่ ๑๐.๐๗)

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๖

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๗

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๘

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๘๕๙ (ถึงนาทีที่ ๑๑.๒๖)

- เสียงสนทนาธรรม (ตอบปัญหา) ของ คุณอลัน ไดร์เวอร์ (Alan Driver) ที่ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ทหารอากาศ ดอนเมือง วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ต่อที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ และต่อด้วย สนทนาธรรมที่ กองสื่อสาร กองบินทหารอากาศ ๒ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๐ โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง...

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๙ ชุด แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๗๑๖

- การสนทนาธรรมกับชาวต่างชาติที่วัดเพลงวิปัสสนา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ โดยพระธัมมธโรภิกขุ คลิกฟังได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

Discussions with Ven Dhammadharo (Bangkok, 1975)

1) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [1]

2) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [2]

3) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [3]

4) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [4]

5) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [5]

6) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [6]

7) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [7]

8) Discussion at Wat Pleng Vipassana พุทธศักราช 2518 [8]

(ขอบคุณคลิปเสียงจากเวปไซต์ : Dhamma Study Group โดยคุณโจนาธาน แอบบ๊อท)

 

ขอเชิญคลิกชมกระทู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่....

- คุณอลัน ไดร์เวอร์ [Alan Driver]

- ธรรมจากท่านพระธัมมธโร (Alan Driver) เรื่องการเจริญสติปัฏฐาน

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ [รวมลิงค์ 8 กระทู้]


  ความคิดเห็น 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก

ขอบพระคุณและยินดีในกุศลวิริยะคุณวันชัย ภู่งามด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ