การสร้างรูปเหมือนเกจิอาจารย์ มีประโยชน์และได้รับอานิสงค์หรือไม่ อย่างไร
 
Witt
วันที่  11 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31935
อ่าน  241

มีเพื่อนและคนรู้จักหลายคนที่นิยมสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์ต่างๆ อ้างว่าเพราะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส สร้างไว้เพื่อบูชาครับ

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์แง่คิดในเรื่องนี้ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บุคคลผู้ที่ควรแก่การเคารพบูชาสูงสุด คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเกื้อกูลแก่สัตว์โลก เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก พ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข์ตามพระองค์ พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง นั้น เกิดจากการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึง ๔ อสงไขยแสนกัปป์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมาก เพราะฉะนั้น การที่จะได้มีโอกาสได้ยิน ได้ฟังพระธรรมแต่ละคำที่ทรงแสดงในครั้งนั้นและได้จารึกสืบทอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้ จึงเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต ขณะใดที่ได้ฟังพระธรรมและเข้าใจ ขณะนั้นก็เป็นการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมา โดยไม่ใช่เพื่อรู้แจ้งสภาพธรรมเพียงพระองค์เดียวแต่เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นมีโอกาสได้เข้าใจพระธรรม ด้วย ดังนั้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจะมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งได้อย่างไร

จากคำถาม ก็พิจารณาได้ว่า ความไม่รู้ ความติดข้อง ก็พาไปในทางไม่รู้ ในทางติดข้อง ซึ่งง่ายมากที่จะเป็นอย่างนั้น เพราะขาดที่พึ่งที่แท้จริง ผลก็คือพอกพูนความไม่รู้ และความติดข้องให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้ว ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ตกไปในฝ่ายที่ผิด ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Witt
วันที่ 14 มิ.ย. 2563

"การที่จะได้มีโอกาสได้ยิน ได้ฟังพระธรรมแต่ละคำที่ทรงแสดงในครั้งนั้นและได้จารึกสืบทอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้ จึงเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต ดังนั้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจะมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งได้อย่างไร"

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ