หนทางปรกติของการอบรมเจริญปัญญา - ธรรมนั้นปฏิบัติกิจของตนเองตามปรกติ ตอนที่ 11-11 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  15 พ.ค. 2562
หมายเลข  30864
อ่าน  155

ถาม: จริงหรือเปล่าที่พระโสดาบัน ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมขั้นแรกแล้ว จะไม่รับรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเอง

อ.สุจินต์: พระโสดาบันรู้ชัดธรรมว่าเห็นเป็นประเภทหนึ่งของนามธรรม หลังจากเห็นท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้คืออะไร ชื่อคน สิ่งของประเภทนั้น สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ท่านกำลังคิด ความคิดเป็นอีกประเภทหนึ่งของนามธรรมที่เกิดและก็ดับ

   มีใครไหมที่เห็นและไม่ได้รู้ความหมายของสิ่งที่เห็น ถ้าอย่างนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นท่านพระอานนท์ หรือท่านพระโมคคัลลานะ หรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมด ถ้าอย่างนั้นก็มีแต่นามที่เห็น และไม่มีนามอื่นที่รู้ต่อจากสิ่งที่เห็น

   แต่ว่าธรรมย่อมปฏิบัติกิจของตน คือธรรมนั้นกระทำกิจหน้าที่ตามสภาพของธรรมนั้นๆ นอกจากนามที่เห็น หลักจากเห็น ก็จะมีนามที่รู้

ข้อความนี้แปลจาก...The Natural Way of Development - Dhammas take their own natural course

คลิกเพื่ออ่านตอนอื่นๆ ...

ตอนที่ 1 - สมถและวิปัสนา

ตอนที่ 2 - อัตตสัญญาคืออะไร (1)

ตอนที่ 3 - อัตตสัญญาคืออะไร (2)

ตอนที่ 4 - ควรทำอะไรให้เข้าใจมากขึ้น

ตอนที่ 5 - ช่วยอธิบายหน่อยว่าระลึกอย่างไร

ตอนที่ 6 - การรวมกลุ่มวิธีปฏิบัติก็คือการหวังผล

ตอนที่ 7 - ความรู้ตามตำราและความรู้ระดับวิปัสสนาญาน

ตอนที่ 8 - ควรระลึกอย่างไร

ตอนที่ 9 - เช่นเดียวกับการจับด้ามมีด

ตอนที่ 10 - ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นปรกติและไม่เป็นปรกติ

ตอนที่ 11 - ธรรมนั้นปฏิบัติกิจของตนเองตามปรกติ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ