หนทางปรกติของการอบรมเจริญปัญญา - การรวมกลุ่มวิธีปฏิบัติก็คือการหวังผล ตอนที่ 6-11 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  12 พ.ค. 2562
หมายเลข  30848
อ่าน  191

ถาม: แนวทางปฏิบัติควรจะเป็นความแน่วแน่ ความสงบ ตามที่ท่านได้กล่าวไว้ เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ไหมที่จะใช้วิธีการหายใจแบบสติปัฏฐาน (อานาปานสติ) ในหัวข้อที่แสดงในสติปัฏฐานสูตร มีกายบรรพ เวทนาบรรพ จิตบรรพ ธรรมบรรพ แต่เราสามารถที่จะรวมวิธีทั้งหมดนี้กับอานาปานสติ คือมีสติรู้ลมหายใจ ผม(ดิฉัน) ตั้งชื่อไว้ว่า อานาปานสติปัฏฐาน เป็นหนทางของการปฏิบัตินี้

อ.สุจินต์: แทบทั้งหมดนี้เป็นความหวังผล ที่เป็นเหตุให้คนนั้นพยายามรวมกลุ่มของวิธีปฏิบัติ เขาจะไม่รู้ว่าการอบรมเจริญปัญญาคืออย่างไร และพยายามเพื่อที่จะใช้วิธีหนึ่งรวมกันกับวิธีอื่นๆ เพื่อที่จะให้มีความรู้พร้อม (สัมปชัญญะ) เกิดมากขึ้น

   เขาเชื่อว่าวิธีนั้นทำให้ไม่มีความหลงลืม และนั่นทำให้เขาสามารถจดจ่อกับสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ว่า ที่กล่าวมาทั้งหมดนั่น ไม่ได้เป็นความติดข้องหรือ

   "คนอาจหวังที่จะมีใจจดจ่อเฉพาะกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเวลานาน แต่เขาไม่ได้มีสติที่ถูกต้องเลย เพราะไม่ได้มีสติเลยกับ สิ่งที่ปรากฏผ่านทางตา หรือผ่านทางทวารอื่น"

   เมื่อคนนั้นพยายามที่จะทำจิตให้จดจ้องกับสิ่งหนึ่ง "จริงๆ แล้วเขากำลังรวมหลากหลายวิธีของการอบรมปัญญา เพราะว่าความติดในผล และนั่นไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญา"

   "สำหรับบุคคลที่อบรมเจริญสติปัฏฐานตามปรกติ จุดประสงค์ก็เพื่อเข้าใจความจริง และด้วยเหตุนั้นก็นำมาซึ่งการละคลายความติดข้องจากสิ่งที่ระลึกศึกษา"

   อย่างไรก็ตาม "ถ้าคนนั้นยังไม่ได้มีความเข้าใจ ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะละคลายความติดข้องได้"

   "ไม่ทราบว่าท่านสามารถละทิ้งความปรารถนาได้ไหม ขณะที่มีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด"

   "ถ้าพยายามที่ทำสมาธิ นั่นก็ไม่ได้อบรมเจริญปัญญา ด้วยจุดประสงค์ที่จะเข้าใจความจริง และเพื่อการละคลายความติดข้อง"

   "ถ้าคนพยายามทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การอบรมเจริญสติปัฏฐานตามปรกติ เขาก็จะไม่รู้ธรรมตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้"

   "ได้ยินเป็นความจริง ปรากฏตามปรกติ และก็คิดนึง รู้สึกสุข หรือทุกข์ ทั้งหมดปรากฏตามปรกติ ทั้งหมดคือธรรม คือสิ่งที่มีอยู่จริง ถ้าสติไม่เกิดขึ้นและระลึกในสิ่งที่มีอยู่จริงนั้น ก็ไม่มีการอบรมเจริญสติปัฏฐาน"

   "ประโยชน์ของการรวมกลุ่มวิธีปฏิบัติคืออะไร ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจนาม และรูปที่ปรากฏแล้วผ่านทางทวารทั้ง 6 ตามความเป็นจริง"

ข้อความนี้ถูกแปลจาก...The Natural Way of Development - A combination of several methods is the desire for result

อ่านตอนอื่นๆ ได้จากลิงค์นี้

ตอนที่ 1 - สมถและวิปัสนา

ตอนที่ 2 - อัตตสัญญาคืออะไร (1)

ตอนที่ 3 - อัตตสัญญาคืออะไร (2)

ตอนที่ 4 - ควรทำอะไรให้เข้าใจมากขึ้น

ตอนที่ 5 - ช่วยอธิบายหน่อยว่าระลึกอย่างไร

ตอนที่ 6 - การรวมกลุ่มวิธีปฏิบัติก็คือการหวังผล

ตอนที่ 7 - ความรู้ตามตำราและความรู้ระดับวิปัสสนาญาน

ตอนที่ 8 - ควรระลึกอย่างไร

ตอนที่ 9 - เช่นเดียวกับการจับด้ามมีด

ตอนที่ 10 - ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นปรกติและไม่เป็นปรกติ

ตอนที่ 11 - ธรรมนั้นปฏิบัติกิจของตนเองตามปรกติ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ