หนทางปรกติของการอบรมเจริญปัญญา - ความรู้ตามตำราและความรู้ระดับวิปัสสนาญาณ ตอนที่ 7-11 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  13 พ.ค. 2562
หมายเลข  30854
อ่าน  218

ถาม: เมื่อผม (ดิฉัน) รวมวิธีปฏิบัติต่างๆ เข้าด้วยกัน ก็ได้ความเข้าใจขึ้นในลักษณะ 3 คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน) ซึ่งอธิบายตามตำราที่เคยอ่านผม (ดิฉัน) ได้อ่านเรื่องอานาปานสติ (สติระลึกรู้ลมหายใจ) ซึ่งนั่นทำให้ผม (ดิฉัน) ไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องอื่นๆ ถ้ามีปัญหาที่แก้ไม่ตก ก็ใช้อาปานสติกับตัวเอง แต่ถ้าผม (ดิฉัน) พยายามคิดว่า "เห็นผ่านทางตาเป็นนาม ไม่ใช่ตัวตน" หรือ "ได้ยินไม่ใช่ตัวตน" จะรู้สึกสับสน ยังมีตัวตนตลอดเวลา เป็นตัวตนที่กำลังทำ กำลังคิด รู้สึกสับสนและกังวลเรื่องนั้น

อ.สุจินต์: ถ้ารวมวิธีปฏิบัติต่างๆ เข้าด้วยกัน ก็แน่นอนว่าจะกังวล เพราะไม่มีปัญญาซึ่งสังเกตและศึกษาลักษณะของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง ท่านกล่าวว่าประโยชน์ของวิธีที่ท่านปฏิบัติคือรู้ในสามัญญลักษณะ 3 คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แต่ว่า นั่นเป็นเพียงความรู้ตามตำราของไตรลักษณ์ "ถ้าไม่ได้รู้นามและรูปตามความเป็นจริง จะรู้สามัญญลักษณะทั้ง 3 ของนามและรูปได้อย่างไร" เพราะต้องมีลักษณะของนามและรูปที่ปรากฏแต่ละหนึ่งทีละขณะ

ซึ่งต้องเป็นความรู้ในระดับวิปัสสนาญาณ ที่จะสามารถแทงตลอดสามัญญลักษณะทั้ง 3 ได้ วิปัสสนาญาณ (ขั้นที่รู้สามัญญลักษณะ) มีไม่ได้ ถ้าผู้นั้นไม่ได้รู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรม และรูปธรรมที่ปรากฏทีละขณะตามความเป็นจริง ถ้าผู้นั้นไม่ได้รู้ความต่างระหว่างลักษณะของนามและลักษณะของรูป ก็ไม่สามารถแทงตลอดสามัญลักษณะทั้ง 3 ของความจริง

ข้อความนี้แปลจาก...The Natural Way of Development - Textbook knowledge and insight knowledge

อ่านตอนอื่นๆ ได้จากลิงค์นี้

ตอนที่ 1 - สมถและวิปัสนา

ตอนที่ 2 - อัตตสัญญาคืออะไร (1)

ตอนที่ 3 - อัตตสัญญาคืออะไร (2)

ตอนที่ 4 - ควรทำอะไรให้เข้าใจมากขึ้น

ตอนที่ 5 - ช่วยอธิบายหน่อยว่าระลึกอย่างไร

ตอนที่ 6 - การรวมกลุ่มวิธีปฏิบัติก็คือการหวังผล

ตอนที่ 7 - ความรู้ตามตำราและความรู้ระดับวิปัสสนาญาน

ตอนที่ 8 - ควรระลึกอย่างไร

ตอนที่ 9 - เช่นเดียวกับการจับด้ามมีด

ตอนที่ 10 - ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นปรกติและไม่เป็นปรกติ

ตอนที่ 11 - ธรรมนั้นปฏิบัติกิจของตนเองตามปรกติ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ