คุณความดีที่นำไปสู่การรู้แจ้งความจริง - ทานบารมี ตอนที่ 2-12 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  17 พ.ค. 2562
หมายเลข  30867
อ่าน  226

   ทานบารมี ท่านกล่าวถึงเป็นลำดับแรกในบารมี 10 ตามที่เราได้อ่านความหมายของทาน ที่กล่าวโดยคัมภีร์อรรถกถถา จริยาปิฏก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม 9 ภาค 3 หน้า 578

- ทานบารมี มีการบริจาค (การสละ) เป็นลักษณะ
- มีการกําจัดโลภในไทยธรรม (สิ่งของที่จะให้) เป็นรส (กิจหรือหน้าที่).
- มีความสามารถ หรือมีภวสมบัติและวิภวสมบัติเป็นปัจจุปัฏฐาน (ผลปรากฏ หรืออาการที่แสดง)[1]
- มีวัตถุอันควรบริจาคเป็นปทัฏฐาน (เหตุใกล้ให้เกิด)

ข้อความนี้แปลจาก...The Perfection of Generosity

-----------------------------------------

[1] ภาษาอังกฤษ แปลความว่า มีความไม่ติดข้อง หรือการถึงความรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่น่าปรารถนา เป็น อาการที่ปรากฏ


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 20 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ