คุณความดีที่นำไปสู่การรู้แจ้งความจริง - บทนำ ตอนที่ 1-12 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  17 พ.ค. 2562
หมายเลข  30866
อ่าน  223

บารมี 10 คือ คุณความดีที่สำคัญที่สุด ที่ปรุงแต่งเพื่อการดับกิเลสเป็นสมุจเฉท ควรที่จะอบรมเจริญกุศลทุกประเภทเพื่อปัญญาเกิด ซึ่งสามารถที่จะละคลายกิเลสทั้งหมดได้ตามลำดับขั้น ไม่เสมอไปที่กุศลจะเป็นบารมี ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถูกว่ากุศลใดเป็นบารมี กุศลใดไม่ใช่บารมี เพราะว่าบารมีทั้ง 10 เป็นสิ่งสำคัญที่จะดับกิเลส จึงควรมีจะศึกษาเข้าใจความสำคัญของบารมี และเพื่อการอบรมเจริญต่อไป

ข้อความนี้แปลจาก...Introduction


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ