สนทนาพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
มศพ.
วันที่  29 ส.ค. 2560
หมายเลข  29121
อ่าน  2,226

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง

ขอเชิญคลิกฟังสนทนาพิเศษ

เรื่อง "พระพุทธศาสนา ในประเทศไทย"

ที่บ้านคุณทักษพล - คุณจริยา เจียมวิจิตร

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

รวม 10 ตอนด้วยกัน ดังนี้

001 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

002 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

003 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

004 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

005 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

006 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

007 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

008 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

009 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

010 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

และ

ขอเชิญคลิกอ่านสรุปสาระสำคัญของการสนทนาได้ที่นี่

ถามใจคฤหัสถ์

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
peem
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ฟังแล้วเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาค่ะ อยากให้ลูก และเพื่อนๆ ฟังบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยากฟังหรือเปล่าแต่ก็จะแชร์ไปให้เขาได้ฟังค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
thilda
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
panasda
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 30 ก.ย. 2560

อนุโมทนากับท่านอาจารย์สุจินต์และผู้ร่วมสนทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
rrebs10576
วันที่ 6 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 23 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 24 ต.ค. 2560
ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 11  
 
dron
วันที่ 30 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ