เงินนิตยภัต พระสอนศีลธรรม
 
samroang69
samroang69
วันที่  5 ก.ย. 2560
หมายเลข  29148
อ่าน  2,636

ขออนุญาตเรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลายนะครับ สำหรับเงินนิตยภัต ของพระสอนศีลธรรม ถ้าหากพระไม่ได้สอนแล้วขอลายเซ็นจาก ผอ.โรงเรียน เพื่อรับเงินนิตยภัต ของพระสอนศีลธรรม ผิดไหมครับ ขาดจากพระหรือไหมครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

หากไม่ใช่เงินของตัวเอง ตัวเองไม่ได้ทำหน้าที่ ไปเซ็นรับในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน มีมูลค่าเกิน แปดร้อยบาท ก็ต้องอาบัติปาราชิกได้ครับ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินนั้นด้วย ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เจตนาไม่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ของของตนเองแต่ถือเอามาเป็นของของตนเอง คฤหัสถ์ทำก็น่าเกลียดแล้ว นี่เป็นถึงพระภิกษุ ย่อมไม่ควรอย่างยิ่ง เป็นอทินนาทาน ถ้าได้ราคา ๕ มาสก ก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ การสอนธรรม เพื่อได้รับสิ่งตอบแทน ก็เหมือนการรับจ้าง ย่อมไม่ควรอย่างยิ่ง และเงินทอง ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ย. 2560

ในกสิภารทวารสูตร มีพราหมณ์คนหนึ่งทีแรกเขาไม่มีศรัทธาที่จะถวายอะไรเลย แต่พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรม เขาก็คิดว่าพระพุทธต้องการสิ่งตอบแทน เขาก็ถวายข้าวปยาสแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่รับ และตรัสว่าเราไม่ควรบริโภคโภชนะที่ได้มาด้วยการแสดงธรรม เพราะฉะนั้นพระภิกษุที่รักษาพระธรรมวินัยก็ต้องประพฤติตามพระพุทธเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Somjabonsom
วันที่ 23 ก.ย. 2560

พระน้องชายดิฉันเป็นครูพระสอนศีลธรรม อยู่ที่ต่างจังหวัด ต้องเดินทางไปสอนหนังสือโดยการนั่งรถมอเตอร์ไซค์ นิตยภัตรที่ได้ ก็นำไปเป็นค่ารถในการเดินทาง. กับซื้อของรางวัล แจกนักเรียน อย่างนี้จะทำอย่างไรดีคะ

และ 5 มาสกคือ 800 บาท. เราเทียบค่าเงินกันอย่างไรคะ เคยอ่านของอ.บรรจบท่านบอก 5 มาสกเท่ากับ1 บาททองคำ. ประมาณ 20,000 บาท. จริงๆ แล้วเท่าไรกันแน่คะ


 
  ความคิดเห็น 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ก.ย. 2560

ความจริงต้องเป็นความจริง เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง เมื่อไม่ควร พระภิกษุสามเณร รับไม่ได้ ก็คือ รับไม่ได้ ถ้ามีความเคารพยำเกรงในสิกขาบทจริงๆ ท่านจะไม่ล่วงละเมิดเลย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม และที่สำคัญ การแสดงธรรม ไม่ใช่เพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทน แต่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังที่จะเกิดปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูก ส่วนในเรื่องของการซื้อของให้รางวัลแก่นักเรียน ควรเป็นภารหน้าที่ของคฤหัสถ์ ไม่ใช่พระภิกษุ ครับ

ประเด็น ๕ มาสก ศึกษาได้จากหัวข้อนี้ ครับ

อยากสอบถามครับ 5 มาสกนี่มันเท่าไรกันเเน่ครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
lack
วันที่ 26 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
samroang69
samroang69
วันที่ 5 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ