เงินนิตยภัต พระสอนศีลธรรม
 
samroang69
samroang69
วันที่  5 ก.ย. 2560
หมายเลข  29148
อ่าน  1,755

ขออนุญาตเรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลายนะครับ สำหรับเงินนิตยภัต ของพระสอนศีลธรรม ถ้าหากพระไม่ได้สอนแล้วขอลายเซ็นจาก ผอ.โรงเรียน เพื่อรับเงินนิตยภัต ของพระสอนศีลธรรม ผิดไหมครับ ขาดจากพระหรือไหมครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

หากไม่ใช่เงินของตัวเอง ตัวเองไม่ได้ทำหน้าที่ ไปเซ็นรับในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน มีมูลค่าเกิน แปดร้อยบาท ก็ต้องอาบัติปาราชิกได้ครับ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินนั้นด้วย ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

เจตนาไม่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ของของตนเองแต่ถือเอามาเป็นของของตนเอง คฤหัสถ์ทำก็น่าเกลียดแล้ว นี่เป็นถึงพระภิกษุ ย่อมไม่ควรอย่างยิ่ง เป็นอทินนาทาน ถ้าได้ราคา ๕ มาสก ก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ การสอนธรรม เพื่อได้รับสิ่งตอบแทน ก็เหมือนการรับจ้าง ย่อมไม่ควรอย่างยิ่ง และเงินทอง ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง ครับ
 ...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ย. 2560

ในกสิภารทวารสูตร    มีพราหมณ์คนหนึ่งทีแรกเขาไม่มีศรัทธาที่จะถวายอะไรเลย แต่พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรม เขาก็คิดว่าพระพุทธต้องการสิ่งตอบแทน เขาก็ถวายข้าวปยาสแด่พระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าไม่รับ  และตรัสว่าเราไม่ควรบริโภคโภชนะที่ได้มาด้วยการแสดงธรรม   เพราะฉะนั้นพระภิกษุที่รักษาพระธรรมวินัยก็ต้องประพฤติตามพระพุทธเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Somjabonsom
วันที่ 23 ก.ย. 2560

พระน้องชายดิฉันเป็นครูพระสอนศีลธรรม อยู่ที่ต่างจังหวัด ต้องเดินทางไปสอนหนังสือโดยการนั่งรถมอเตอร์ไซค์ นิตยภัตรที่ได้ ก็นำไปเป็นค่ารถในการเดินทาง. กับซื้อของรางวัล แจกนักเรียน อย่างนี้จะทำอย่างไรดีคะ

      และ 5 มาสกคือ 800 บาท. เราเทียบค่าเงินกันอย่างไรคะ เคยอ่านของอ.บรรจบท่านบอก 5 มาสกเท่ากับ1 บาททองคำ. ประมาณ 20,000 บาท. จริงๆแล้วเท่าไรกันแน่คะ


 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ก.ย. 2560

ความจริงต้องเป็นความจริง  เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง  เมื่อไม่ควร  พระภิกษุสามเณร รับไม่ได้ ก็คือ รับไม่ได้   ถ้ามีความเคารพยำเกรงในสิกขาบทจริงๆ  ท่านจะไม่ล่วงละเมิดเลย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม  และที่สำคัญ การแสดงธรรม ไม่ใช่เพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทน แต่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังที่จะเกิดปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูก   ส่วนในเรื่องของการซื้อของให้รางวัลแก่นักเรียน ควรเป็นภารหน้าที่ของคฤหัสถ์  ไม่ใช่พระภิกษุ ครับ 
ประเด็น ๕ มาสก ศึกษาได้จากหัวข้อนี้ ครับ
อยากสอบถามครับ 5 มาสกนี่มันเท่าไรกันเเน่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
lack
วันที่ 26 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
samroang69
samroang69
วันที่ 5 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ