อยากสอบถามครับ 5 มาสกนี่มันเท่าไรกันเเน่ครับ
 
ต้น1234
วันที่  2 พ.ค. 2557
หมายเลข  24794
อ่าน  12,208

เท่าที่อ่านมา บางทีก็บอกว่า 5 มาสกเท่ากับ 1 บาทไทย บางทีก็ 300 บาท บางทีก็ 600 บาท เอ๊ะมันยังไงกันเเน่ รบกวนช่วยตอบให้ละเอียด ๆหน่อยครับว่า จริง ๆเเล้วมันเท่าไรกันเเน่ มีข้อมูลจากพระไตรปิฎกมั้ยครับ ช่วยตอบให้ผมหายข้องใจหน่อยสิครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


    สิกขาบทปาราชิกที่ ๒  ภิกษุถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมย ด้วยมูลค่าของทรัพย์ ๕ มาสก   จึงเป็นที่ตั้งของอาบัติปาราชิก   ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ถึงอาบัติปาราชิก แต่เป็นอาบัติรองลงมา คือ  อาบัติถุลลัจจัย  และทุกกฏ      การกำหนดโทษที่หนัก  คือ  ขาดจากความเป็นพระภิกษุ (ปาราชิก)  ต้องมีมูลค่าสูง

คือ  ยุคนั้น ทางบ้านเมืองกำหนดโทษของผู้ที่ขโมยของผู้อื่น  สิ่งของนั้นจะต้องมีมูลค่า ๕ มาสกขึ้นไป  สำหรับทางธรรมก็เช่นกัน  จะต้องโทษหนัก  วัตถุที่ขโมยต้องมีมูลค่า ๕ มาสก  จึงเป็นวัตถุแห่งปาราชิก      สำหรับการเทียบราคาในปัจจุบัน  มีการวินิจฉัยที่แตกต่างกันตามยุคสมัย   แต่ที่ถือเป็นมาตรฐานทุกยุค  คือ  น้ำหนักทองคำกับข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ด   คือ เอาข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ดมาชั่ง  ได้น้ำหนักเท่าไหร่  น้ำหนักทองคำเท่านั้นตีเป็นเงินออกมา

    ในพระวินัยปิฎก อทินนาทานสิกขาบท ทรงปรับอาบัติปาราชิก แก่พระภิกษุที่ขโมยสิ่งของมูลค่า ตั้งแต่  5 มาสกขึ้นไป    ซึ่งคำว่า 5 มาสกในยุดนั้น มีมูลค่าเท่าไหร่  ก็เป็นปัญหาของพระวินัยธร ที่ยากจะวินิฉัยว่าเป็นเงินกี่บาทในยุคนี้  ซึ่งในอรรถกถาและฎีกา ท่านก็มีหลักเทียบดังนี้ มูลค่าทองคำ น้ำหนักเท่ากับ 20 เมล็ดข้าวเปลือก    ซึ่งมูลค่าของทองคำในแต่ละยุคย่อมเปลี่ยนไปตามราคาตลาดที่เขาซื้อขายกัน  ณ ปัจจุบัน (2  พ.ค. 57) ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ราคากรัมละ 1,306.666บาท  ข้าวเปลือก 20 เมล็ด มีน้ำหนัก 0.56 กรัม   ทองคำ0.56 กรัม มีมูลค่า 731.732  บาท ดังนั้นมูลค่าเงิน  5 มาสกในยุคนี้อันเป็นวัตถุแห่งอาบัติปาราชิก เป็นจำนวนเงิน 731.732 บาท การตีความดังกล่าวนี้อาศัยหลักของอรรถกถาและฎีกา ที่ท่านสืบทอดพระวินัยมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     เป็นคฤหัสถ์ ลักทรัพย์  ผิดศีลข้อ ๒ เป็นการกระทำอกุศลกรรมบถ  ยิ่งถ้าเป็นบรรพชิตอันเป็นเพศที่สูงยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์แล้ว  ยิ่งจะต้องขัดเกลายิ่งขึ้น  ถ้าประพฤติผิด ลักทรัพย์เมื่อใด  ต้องอาบัติเมื่อนั้น  ตามราคาค่าวัตถุสิ่งของนั้น ถ้ามีราคาตั้งแต่ ๕ มาสกขึ้นไป ต้องขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที   และเป็นการกระทำอกุศลกรรมบถ ด้วย  เป็นโทษโดยส่วนเดียว   เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

    สำคัญที่สุด   คือ การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   แล้วน้อมประพฤติในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต และไม่ประพฤติในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม     ความเดือดร้อนใจในภายหลังที่เกิดขึ้น     ก็เป็นเพราะไม่ได้คล้อยตามพระพุทธพจน์    ถ้าได้สำรวมตามสิกขาบทต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้   การต้องอาบัติน้อยใหญ่   ก็จะไม่เกิดขึ้น     ก็จะไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนใจในภายหลัง  

    ถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการบวชว่า บวชเพื่ออะไร  ก็จะทำให้ละเลยถึงกิจที่ตนเองควรทำให้สมกับเพศที่สูงยิ่งกว่าคฤหัสถ์ คือ ละเลยในการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ให้เข้าใจ  เมื่อไม่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด การประพฤติปฏิบัติก็ย่อมจะผิดไปด้วย ทำให้มีความย่อหย่อนในพระธรรมวินัย  ต้องอาบัติด้วยความไม่ละอาย  โดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นโทษเป็นภัยอย่างไร  เป็นไปตามการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านจริง ๆ  ตามความเป็นจริงแล้ว  ความเป็นบรรพชิตเป็นเพศที่สูงยิ่ง  ถ้ารักษาไม่ดี  ก็ย่อมมีแต่จะทำให้เกิดโทษแก่ตนเองโดยส่วนเดียว  คร่าไปสู่อบายภูมิได้เลยทีเดียว   ถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์สูงสุดของการบวช  ก็จะเป็นผู้ศึกษาพระธรรมและน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมด้วยความจริงใจ  เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นสำคัญ ครับ 

                               ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ค. 2557

ลักทรัพย์ เกิน 5 มาสก อาบัติปาราชิก ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
monk007
วันที่ 23 ส.ค. 2557

แล้วถ้าพระหยิบของมูลค่า ชิ้นละ ไม่เกิน 300 บาท 2 ครั้ง ภายในวันเดียว แต่คนละเวลา จะนำมารวมกันไหมครับ หรือแยกครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
winlawfirm
winlawfirm
วันที่ 13 ก.พ. 2559

ขอบคุณคุณผเดิมมากครับ (ความเห็นที่ 1) ที่ให้ความกระจ่าง 

https://www.facebook.com/win.worrawit/posts/10207349185544292

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ