แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 8

 
kanchana.c
วันที่  9 ก.ย. 2556
หมายเลข  23553
อ่าน  1,364

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม8

(พระภิกษุและแม่ชีมาสนทนาธรรมก่อนคนอื่น) 8 ก.ย. 56 วันนี้เริ่มสนทนาตั้งแต่ 8:30 เพราะภิกษุท่านขอให้ท่านอาจารย์ อธิบายเรื่อง สมาธิ การสนทนาธรรมที่นี่ มุ่งไปที่การนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นปกติของชาวพุทธมหายาน แม่ ชีที่มาฟังก็นั่งนับลูกประคำไปด้วย อาจเป็นเพราะคุณ Tam Bach ไม่ได้ให้หนังสือ ของมูลนิธิฯไปอ่านก่อนเหมือนที่ไซ่ง่อนก็ได้ แต่ทุกอย่างก็เป็นธรรมะ ฟังตอนไหน เมื่อ ไร ก็ทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นได้ พอจะสรุปการสนทนามาได้บ้าง ตามความเข้าใจที่ยังไม่ ลึกซึ้ง ถ้าสรุปผิดก็กรุณาแก้ไขให้ด้วยค่ะ -พระคิดว่า ต้องไปนั่งสมาธิในที่สงบเงียบ แต่ขณะนั้น ติดข้องในสถานที่หรือไม่? -เกิดมาแล้วกิน นอน คิด แต่ละขณะก็ผ่านไป โดยไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา -ชีวิตเริ่มต้นจากขณะแรกที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เช่น เห็น มีใคร รู้บ้างว่าไม่ใช่เรา -ไม่ควรคาดหวังว่าจะเข้าใจธรรมะ ถ้าไม่เข้าใจขณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ -สมาธิอยู่ที่ไหน? อย่างไร? กำลังปรากฏให้รู้เดี๋ยวนี้หรือเปล่า? -ฟัง พิจารณา จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมากขึ้น แต่ถ้ายังไม่เข้าใจขณะนี้ ก็ไม่สามารถ เข้าใจมากขึ้นได้ -คิดถึงความเกลียด แต่ไม่ใช่ขณะที่ความเกลียดเกิดขึ้น -ชีวิตดำเนินไปตามสภาพธรรมที่เกิดดับสืบต่อ -ความเห็นผิดเป็นอันตรายที่สุด ที่ทำให้ยังต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏต่อไปไม่สิ้นสุด -พระถามว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร? ท่านอาจารย์ตอบว่า " ดีใจมาก ที่อยากรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่คำสอน ของอาจารย์คนนั้น คนนี้ แต่เป็นคำสอน ที่เกิดจากการตรัสรู้ ซึ่งต้องสะสมบารมียาวนาน ถึง 4 อสงไขยแสนกัป จึงตรัสรู้ความจริงได้ เพราะฉะนั้น แต่ละคำมีค่ามาก เพราะ สามารถทำให้เข้าใจความจริงได้มากขึ้น เช่นคำว่า ธรรมะ ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็จะแสวงหา ธรรมะ ไม่รู้ว่า อยู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ซึ่งลืมเสมอว่า ขณะนี้เป็นธรรมะ ไม่ใช่ใคร เช่น เห็นเดี๋ยวนี้ อวิชชาปิดบัง และโลภะพยายามรู้ เป็นเครื่องกั้น แต่ไม่ต้องทำอะไร ถ้าไม่มีอวิชชาและ โลภะ ธรรมะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง คือ ต้องเข้าใจคำสอนซึ่งเป็นสัจวาจา ไม่ว่าใครเป็นผู้พูด ยิ่งเข้าใจ ก็จะรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้น ว่าทรงมีพระปัญญาคุณอย่างไร ทรงรู้ในสิ่งที่ ไม่ มีใครรู้ว่า ทุกอย่างเป็นธรรมะ เกิดแล้วดับไป ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จึงยึดถือเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนไม่ได้
-การอุทิศส่วนกุศล เหมือนเป็นตัวตน แต่ความเป็นตัวตน ไม่ได้หมดไปทันทีที่ได้ฟัง พระธรรม ต้องค่อยๆ ละความเป็นตัวตนลง แม้ขณะนี้ ก็มีความคิดว่ามีตัวตน ไม่ใช่ เฉพาะขณะที่อุทิศส่วนกุศล -ถาม " ความแตกต่างระหว่างเมตตา กับ ความติดข้อง ความรักของพ่อแม่กับลูกเป็น เมตตา หรือไม่? " ตอบ " เมตตาไม่เป็นเหตุให้เกิดโทสะและความโศก ถ้ายังร้องไห้เมื่อลูกตาย แล้ว ลูกคนอื่นตายร้องไห้หรือเปล่า? แม่บางคนไม่ชอบให้ลูกรัก แต่ลูกชอบ เป็นเมตตา หรือ ติดข้อง? เมื่อเข้าใจถูก ก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น และ มีเมตตามากขึ้น " -ถาม รูปเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างไร? อจ." เกิดเพราะเหตุปัจจัย รูปนอกร่างกายทั้งหมดเกิดจากอุตุ รูปในร่างกายเกิดจากอุตุ กรรม อาหาร จิต รูปไม่ได้เกิดขึ้นเดี่ยวๆ เกิดเป็นกลุ่มที่เรียกว่า กลาป ดิน น้ำ ลม ไฟ สี กลิ่น รส โอชา ทำให้เป็นอารมณ์ของจิตเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส ขณะนี้ จิตเกิดที่ไหน? ในภูมินี้ จิตต้องเกิดในร่างกาย จิตมีที่เกิด 6 ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตเกิดแล้วดับไหม? ถ้าไม่มีตา จะเห็นไหม? ถ้าไม่มีรูปที่ปรากฏให้เห็น จะเห็นไหม? ถ้า ไม่มีมหาภูตรูป รูปใดๆ ก็เกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีจิต ร่างกายนี้ทำอะไรไม่ได้เลย " -ถาม " เห็นเป็นสัตว์ เทวดา หรือไม่? " ตอบ " ไม่เป็น เห็นเป็นเห็น เป็นสภาพธรรมที่เกิดกับใครก็เหมือนกัน คือ รู้สิ่งที่ สามารถปรากฏทางตาได้เท่านั้น ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ จะเข้าใจอะไร ได้ เพราะสิ่งที่ดับไปแล้ว และ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็ไม่มีลักษณะปรากฏให้รู้ " จบการสนทนาค่ะ ความจริงวันนี้ท่านอาจารย์พูดนานมาก แต่มีกำลังปัญญา สามารถสรุปได้แค่นี้ค่ะ (ทำดีและศึกษาพระธรรม)
(ท่านอาจารย์ตัดเค๊ก) (คุณฮว่า เจ้าภาพใส่เสื้อลายจุด) วันนี้คุณฮว่า สุภาพสตรีชาวเวียดนามจากฮานอยเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน และผู้ จัดชาวเวียดนามทำเค๊กคำขวัญมูลนิธิฯ มาให้ท่านอาจารย์ตัด เป็นของหวาน และยังพา พวกเรานั่งรถตู้ชมทิวทัศน์รอบเมืองหวฺงเต่า ขออนุโมทนาค่ะ
(สาวน้อยมหัศจรรย์) ครอบครัวมหัศจรรย์ที่สนใจธรรมะทั้งพ่อ แม่ ลูก มีเด็กหญิงชาวเวียดนามอายุ 4 ขวบกว่า หน้าตาน่ารัก ลูกสาวของคุณมายกับคุณเซิน หนึ่งในคณะผู้จัดจากฮานอย เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ เธอสามารถพูด ราวกับเข้าใจธรรมะ เช่น เธอติดตามคุณแม่คุณพ่อมาฟังธรรมตั้ง 10 วันแล้ว พ่อแม่ให้กลับไปโรงเรียน เธอ บอกว่า อาจารย์สอนว่า อยู่ที่นี่ ก็มีเห็น มีได้ยิน ไปโรงเรียนก็มีเห็น มีได้ยินเหมือนกัน หรือเธอวิ่งไปวิ่งมา ระหว่างที่คนอื่นฟังธรรมตามประสาเด็ก แม่บอกให้นั่งเฉยๆ เธอตอบ ว่า อาจารย์สอนว่า เป็นไปตามการสะสม ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และ อีกหลายเรื่อง เธอ คงเคยฟังธรรมมาแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ เธอรักอาจารย์มาก เข้าไปกอดเสมอ เมื่อมีผู้ถามว่า ถ้า มีดอกไม้ 3 ดอก จะให้ใคร เธอบอกว่า ให้อาจารย์ ให้แม่ และ ให้พ่อ แต่ถ้ามีดอกเดียว จะให้ใคร เธอตอบว่า ให้อาจารย์ เพราะอาจารย์สอนธรมะ สาวน้อยคนนี้พ่อแม่ตั้งชื่อ ที่ มีคำแปลภาษาไทยว่า รัตนจิต ได้ส่งรูปพร้อมชื่อ ให้คุณคำปั่นสมัครเป็นสมาชิกชมรม บ้านธัมมะแล้ว

(ทิวทัศน์รอบเมือง)

(ทิวทัศน์รอบเมือง)

(ซื้อของฝาก)

(แดง - ขาว ไทย - เวียดนาม)

ขอเชิญคลิกอ่านย้อนหลังครั้งก่อนๆ ได้ที่นี่

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 7

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 6

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 5

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม4

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 3

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 2

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 1


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์กาญจนา เป็นอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ก.ย. 2556

พระถามว่า

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

ท่านอาจารย์ตอบว่า ดีใจมากที่อยากรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่คำสอนของอาจารย์คนนั้น คนนี้ แต่เป็นคำสอนที่เกิดจากการตรัสรู้ ซึ่งต้องสะสมบารมียาวนานถึง 4 อสงไขแสนกัป จึงตรัสรู้ความจริงได้ เพราะฉะนั้น แต่ละคำมีค่ามาก เพราะสามารถทำให้เข้าใจความจริงได้มากขึ้น กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แดงและทุกๆ ท่านครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
วันที่ 9 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อาจารย์กาญจนา สรุปสาระสำคัญของพระธรรม ได้อย่างแจ่มแจ้ง ครบถ้วนสมบูรณ์

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เลยครับ

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์กาญจนา มา ณ ที่นี้ด้วย ครับ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 9 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
mouy179
วันที่ 9 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
วันที่ 9 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
montha
วันที่ 9 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช่างมีประโยชน์กับทุกคนที่สนใจจริงๆ ไม่ว่าจะเด็ก

อายุ 4 ขวบ เด็กหญิงรัตนจิต ช่างมหัศจรรย์จริงๆ ค่ะพี่แดง

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 10 ก.ย. 2556

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่แดงอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
yupaporn
วันที่ 10 ก.ย. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

และขอขอบพระคุณเช่นเคย ที่นำธรรมะ เผยแผ่

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Boonyavee
วันที่ 11 ก.ย. 2556

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพสูงสุด

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณแม่แดง ที่กรุณาถ่ายทอดเรื่องราวการสนทนา

รวมถึงเรื่องน่ารักประทับใจของสาวน้อยมหัศจรรย์ ที่มีเหตุปัจจัยดีได้ฟังธรรมสะสมความเข้าใจตั้งแต่เด็ก

คาดว่าน่าจะเป็นสมาชิกบ้านธัมมะที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
napachant
วันที่ 13 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jans
วันที่ 16 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
rrebs10576
วันที่ 19 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปลากริม ไข่เต่า
วันที่ 22 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ