แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 9

 
kanchana.c
วันที่  11 ก.ย. 2556
หมายเลข  23570
อ่าน  1,548

แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม9

9 ก.ย. 56 (การสนทนาธรรมวันสุดท้ายที่หวฺงเต่า) ขณะแต่ละขณะเกิดดับผ่านไป จนมาถึงวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการเผยแพร่ พระธรรมของท่านอาจารย์ ที่เวียดนามใต้ จากไซ่ง่อนมาถึงหวฺงเต่า ทีมงานผู้จัดบางส่วนจากฮานอย ร่วมทั้งพระภิกษุที่เดินทางมาร่วมสนทนาก่อน วันนี้มีพระภิกษุและแม่ชีมาร่วมสนทนา และ ถามปัญหาเกี่ยวกับสมาธิเช่นเคย คุณถายบอกว่า เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เพราะติดการทำสมาธิ เหมือนตัวคุณถายเอง เมื่อปีก่อนก็ยังสับสน ไม่เข้าใจการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ เพราะทำสมาธิ มานาน ต้องใข้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจว่า ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะว่าคืออะไร และ อนัตตาเป็นอย่างไร อะไรเป็นกุศล อกุศล แม้ทำสมาธิก็ยังไม่ใช่กุศล คำถามส่วนใหญ่ ก็เหมือนก้บคำถามของคนฟังใหม่ๆ ที่เมืองไทย คือ ถามวิธีให้สติเกิด ทำอย่างไรถึงจะเป็นกุศล เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพราะยังไม่มีความเข้าใจมั่นคงว่า ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่เป็นอนัตตา ไม่มีใครทำอะไรได้ ธรรมะแต่ละอย่างเกิดขี้นทำกิจของตนเอง อวิชชาทำกิจไม่รู้ โลภะทำกิจอยากได้ผลเร็วๆ สติทำกิจระลึก ปัญญาทำกิจรู้สภาพธรรม ตามความเป็นจริง เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุ ปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยของสติและปัญญายังไม่พอ สติและปัญญาก็ยังไม่เกิด แต่มีเหตุ ปัจจัยของอวิชชามากกว่า ก็ย่อมลืมบ่อยๆ ว่า ทุกอย่างเป็นธรรมะ และธรรมะทั้งหลาย เป็นอนัตตา จึงไม่ใช่เราจะทำอะไร หรือมีเราที่ทำอะไรได้ตามความต้องการ แต่เป็น จิต เจตสิก ที่เกิดทำกิจของตน เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะไม่ไปแสวงหาธรรมะที่ไหน เพราะธรรมะเกิดปรากฏให้ระลึกศึกษาตลอดเวลา แต่เพราะยังไม่เข้าใจ จีงไปหา ธรรมะที่อื่น เวลาอื่น ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ เดี๋ยวนี้ พระถามว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร ท่านอาจารย์ตอบว่า รู้สึกดีใจมากที่ท่านอยากรู้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร ไม่ใช่ ไปอยากรู้ว่า อาจารย์คนนี้สอนอะไร อาจารย์คนนั้นสอนอะไร เพราะพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้ยาวนานถึง 4 อสงไขยแสนกัป พระองค์ทรงรู้ทั่วความจริงที่คนอื่นไม่รู้ว่า ทุกอย่างเป็นธรรมะและเป็นอนัตตา จึงว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน และทรงมอบความรู้ความเข้าใจของพระองค์ให้เป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ แก่ผู้ที่ได้สะสมปัญญามา ให้ได้รู้ตาม แม้จะยังไม่รู้ทันที แต่ก็สามารถค่อยๆ สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย จนสามารถรู้แจ้งในที่สุด ฯลฯ (ยังมีคำถามอีกมากมายที่รวบรวมไว้ แต่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้โน๊ตของวันนั้นสูญหายไป มาเรียบเรียงจากสัญญา ความจำได้เพียงเท่านี้) ท่านอาจารย์บรรยายธรรมทั้งเช้าและบ่าย ติดต่อมา 8 วัน เว้นแต่วันเดินทาง ร่วมกับคุณโจนาธาน และคุณซาราห์ แอบบอท มีคุณ Tam Bach เป็นผู้แปลจากอังกฤษเป็นเวียดนาม ให้คนเวียดนามฟัง แปลเวียดนามเป็นอังกฤษ ให้ท่านอาจารย์ฟัง เธอทำงานหนักและมีความสามารถสูง อายุก็ยังน้อย คงเป็นกำลังสำคัญ ในการเผยแพร่พระธรรมที่เวียดนามต่อไป คุณ Tam Bach สุภาพสตรีชาวเวียดนามผู้มุ่งมั่นศึกษาพระธรรม เธอเป็นล่ามในการสนทนา ร่วมทั้งแปลหนังสือด้วย เสร็จสิ้นการบรรยาย คุณ Tam Bach กล่าวอนุโมทนา และ ขอบคุณท่านอาจารย์ พร้อมมอบของที่ระลึก ท่านอาจารย์มอบเงินที่รวบรวมจากพวกเราทุกคน จำนวน 27 ล้านด่ง (40,000 กว่าบาทไทย) เพื่อสมทบในการพิมพ์หนังสือ "พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน" และ "ปรมัตถธรรมสังเขป" ที่แปลเป็นภาษาเวียนาม โดยคุณ Tam Bach แจกเป็นธรรมทานเพื่อเผยแพร่ความเห็นถูกต่อไป เป็นการจบรายการสนทนาธรรมที่เวียดนามใต้ในปี 2556 สมาชิกชมรมบ้านธัมมะเวียดนาม จะมาสนทนาธรรมที่เมืองไทย ในเดือนมกราคม 2557 และ ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ให้มาสนทนาธรรมอีกครั้งที่เวียดนามกลาง ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ระหว่างนี้ น้องๆ เหล่านี้ ก็ศึกษาธรรมะจากหนังสือและสื่ออื่นๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (รวมทั้งการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ที่มีการสนทนาธรรมด้วย) ทีมของคุณ Tam Bach ก็ช่วยกันแปลเป็นภาษาเวียดนาม เพื่อ เผยแพร่ต่อไป ขออนุโมทนาท่านอาจารย์และอีกหลายๆ ท่านที่มีกุศลวิริยะ ช่วยให้คนอื่นได้เข้าใจพระธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด อยู่ที่ไหนก็ตาม (คุณ Tam Bach กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาท่านอาจารย์) (ลาก่อนเมืองหวฺงเต่า เมืองท่าเรือของเส้นทางสายไหมทางทะเล มองจากภูเขาสูง เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น แต่ฝนตกปรอยๆ จึงเห็นแต่เมืองในหมอก) (ท่านอาจารย์ มอบลายเซ็นให้ชาวสิงคโปร์ ที่เดินทางมาฟังไกลถึงเวียดนาม) ขอเชิญคลิกอ่านย้อนหลังครั้งที่ผ่านๆ มาได้ที่นี่ แสงธรรมสาดส่องที่เวียดนาม 8

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 11 ก.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพะภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันศึกษาและเผยแพร่

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์กาญจนา มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 11 ก.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพะภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันศึกษาและเผยแพร่

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์กาญจนา มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
วันที่ 11 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 11 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 11 ก.ย. 2556

"พระธรรมยิ่งเปิดเผย ยิ่งเจริญ"

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แดงและคณะ ในการเจริญกุศลบริจาคปัจจัย

เพื่อเผยแพร่พระธรรม

และขออนุโมทนาทุกท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
natural
วันที่ 11 ก.ย. 2556

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Boonyavee
วันที่ 11 ก.ย. 2556

กราบเท้าอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพสูงสุด

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณแม่แดงและขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

ที่ร่วมกันบริจาค ค่าพิมพ์หนังสือเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมได้มีความเห็นถูกยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 11 ก.ย. 2556
"...เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะไม่ไปแสวงหาธรรมะที่ไหน เพราะธรรมะเกิดปรากฏ ให้ระลึกศึกษา ตลอดเวลา แต่เพราะยังไม่เข้าใจ จีงไปหาธรรมะที่อื่น เวลาอื่น ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ เดี๋ยวนี้..." ......... ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่แดง เป็นอย่างยิ่งครับ กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่าน

ที่ได้ร่วมกันศึกษาและเผยแพร่พระธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nopwong
วันที่ 12 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Zeta
วันที่ 12 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
napachant
วันที่ 13 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
yupaporn
วันที่ 13 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

โอกาสหน้าคงจะได้รับการถ่ายทอดธรรมะจากอาจารย์หญิงเหมือนเช่นเคย

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jans
วันที่ 15 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
rrebs10576
วันที่ 19 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปลากริม ไข่เต่า
วันที่ 22 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ