ฉุกคิดบ้างไหมว่า ธมฺมชโย ทำอะไรบ้าง

บ้านธัมมะ ๑๐๘ ฉุกคิดบ้างไหมว่า ธมฺมชโย ทำอะไรบ้าง

- คำสอนที่ถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่มีจากปากของธมฺมชโย มีแต่สอนเพื่อให้ได้เงิน ดูดเงินจากทุกคน ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

- จัดให้มีการบวชมากๆ เพื่ออะไร? เพื่อให้คนเหล่านั้น มาเป็นเกาะคุ้มครองตนเอง

- นิมนต์พระภิกษุทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นพวกพ้องของตน

- รับเงินไปทำไมตั้งมากมาย สร้างวัดในต่างประเทศเพื่อให้คนมาปฏิบัติผิด ซึ่งเป็นแหล่งทำลายพระพุทธศาสนา


หมายเลข  2248
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560