ใส่บาตรใคร

บ้านธัมมะ ๑๑๒ ใส่บาตรใคร

ถ้ารู้ว่าภิกษุทำลายพระศาสนา จะใส่บาตรไหม? ไม่ใส่

เพราะเหตุว่าช่วยกันทำลายพระศาสนา เลี้ยงดูโจร ให้โจรทำโจรกรรมมากขึ้น รับอาหารจากชาวบ้าน
ไปทำสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมวินัย


หมายเลข  2252
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560