พระภิกษุรับเงินทองไม่ได้

บ้านธัมมะ ๑๑๕ พระภิกษุรับเงินทองไม่ได้

ใครก็ตามที่กล่าวว่า พระภิกษุรับเงินทองได้ ผู้นั้นกล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำอันไม่เป็นจริง เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับเงินทองเลย เพราะเป็นอาบัติ(มีโทษ)


หมายเลข  2255
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ