บวชเป็นโทษ เพราะไม่เข้าใจธรรม

บ้านธัมมะ ๑๑๓ บวชเป็นโทษ เพราะไม่เข้าใจธรรม

ถ้าไม่เข้าใจธรรม บวชเป็นพระภิกษุไม่ได้ ไม่รู้จักอัธยาศัยของตัวเอง แล้วจะละอาคารบ้านเรือนไปทำไม ไปสนุก ไปรับเงิน ไปให้คนกราบไหว้ แล้วก็ไปสอนผิดๆ ทำลายพระศาสนา เพราะเหตุว่า ไม่ได้พูดคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว


หมายเลข  2253
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ