ประเด็นสวดพระอภิธรรม

บ้านธัมมะ ๑๐๓ ประเด็นสวดพระอภิธรรม

เกิดมาแล้วต้องตาย ละจากโลกนี้ไป จะเป็นคนที่ดีจากไป หรือจะเป็นคนที่ชั่ว จากไป ก็เป็นเรื่องที่พิจารณาไตร่ตรองได้ ซึ่งอาจจะตายเย็นนี้ก็ได้ พรุ่งนี้เข้าก็ได้ ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้เลย


หมายเลข  2243
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560