ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เรือนทองทิพย์ จ.เชียงราย ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ)

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เรือนทองทิพย์ จ.เชียงราย ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ)
โดย วันชัย ภู่งาม

หลังจบการสนทนาธรรม ที่เรือนทองทิพย์ จังหวัดเชียงรายในตอนบ่ายของวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ แล้ว ข้าพเจ้าได้รับโอกาสในการติดตามท่านอาจารย์ ไปเยี่ยมสหายธรรมท่านหนึ่ง ที่เป็นสมาชิกชมรมบ้านธัมมะเชียงใหม่ ซึ่งได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเดิม ที่จังหวัดเชียงราย พี่สหายธรรมท่านนี้เป็นผู้ที่มากความสามารถ มีความเข้าใจธรรม และมีชีวิตครอบครัวที่ยอดเยี่ยม สวยงาม แต่กลับล้มป่วยลงด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งๆ ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม ทำให้ได้คิดว่า แม้การได้รับผลของอกุศลวิบากของบุคคล ทุกคนย่อมมีได้เป็นธรรมดา ไม่เว้นแม้แต่เราเอง ที่จะประสบกับความเจ็บป่วยใดๆ ได้ ในวันหนึ่งเช่นกันหมายเลข  768
เปิด  467
ปรับปรุง  26 ต.ค. 2564

หนังสือแนะนำ