ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศเวียดนาม ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [วันที่ ๑๔ ญาจาง-ไซ่ง่อน-ดอนเมือง]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศเวียดนาม ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [วันที่ ๑๔ ญาจาง-ไซ่ง่อน-ดอนเมือง]
โดย วันชัย ภู่งาม

วันเดินทางกลับประเทศไทย สนทนาธรรม จนนาทีสุดท้าย... วันนี้เป็นวันที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะฯ เสร็จสิ้นภารกิจที่เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม และจะเดินทางกลับประเทศไทย หลังจากที่ได้เดินทางมาสนทนาธรรมที่ประเทศเวียดนาม ตามคำเชิญของชมรมบ้านธัมมะเวียดนาม (Vietnam Dhammahome) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันนี้ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นรวม ๑๔ วัน ในการสนทนาธรรมทั้ง ๒ เมือง กล่าวคือ ที่ ดาลัด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๗ พฤษภาคม และที่ ญาจาง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘หมายเลข  763
เปิด  389
ปรับปรุง  25 ก.ย. 2564

หนังสือแนะนำ