ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ตอนที่ ๓ เรื่องเล่าจากผู้ฟัง]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ตอนที่ ๓ เรื่องเล่าจากผู้ฟัง]
โดย วันชัย ภู่งาม

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางมาสนทนาธรรมที่หาดใหญ่ เป็นครั้งที่ ๒ ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร รศ.สงบ เชื้อทอง ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ซึ่งได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะหาดใหญ่ โดยคุณพนิดา มิตรปวงชน (คุณโก๋) คุณอมรวไล มิตรปวงชน (คุณซีล) และคุณจิรัฏ ศรีวัชรเมธี เพื่อสนทนาธรรม ที่ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘หมายเลข  762
เปิด  454
ปรับปรุง  25 ก.ย. 2564

หนังสือแนะนำ