ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศเวียดนาม ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [วันที่ ๑๒ ญาจาง]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศเวียดนาม ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [วันที่ ๑๒ ญาจาง]
โดย วันชัย ภู่งาม

สนทนาธรรม ที่ ญาจาง [วันที่ ๔] ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การเดินทางมาสนทนาธรรม ที่ ประเทศเวียดนามของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตามคำเชิญของชมรมบ้านธัมมะเวียดนามในครั้งนี้ นับแต่วันแรกของการสนทนาธรรมที่ K'lan Eco Resort บนภูเขา ที่ดาลัด จนถึงวันนี้ที่ญาจาง เมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงของเวียดนามหมายเลข  758
เปิด  558
ปรับปรุง  22 ก.ย. 2564

หนังสือแนะนำ