ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ราชบุรี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ราชบุรี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากร อาจารย์ธนิต ชื่นสกุล รศ.สงบ เชื้อทอง ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ ได้รับเชิญจาก ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ราชบุรี เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.หมายเลข  754
เปิด  510
ปรับปรุง  13 ก.ย. 2564

หนังสือแนะนำ