ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เซอร์เจมส์รีสอร์ทคันทรีคลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เซอร์เจมส์รีสอร์ทคันทรีคลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากร ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจาก ชมรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจธรรมะ เพื่อไปสนทนาธรรม ณ เซอร์เจมส์รีสอร์ทคันทรีคลับ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.หมายเลข  772
เปิด  373
ปรับปรุง  17 พ.ย. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ