ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากร ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจาก กลุ่มสนทนาธรรมโบ๊เบ๊ ร่วมกับ กนกรัตน์รีสอร์ท เพื่อเดินทางไปสนทนาธรรม ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


หมายเลข  777
เปิด  333
ปรับปรุง  24 ธ.ค. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ