ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านพักตากอากาศ ของ คุณนภา จันทรางศุ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านพักตากอากาศ ของ คุณนภา จันทรางศุ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคุณนภา จันทรางศุ และ คุณประกิต อ่องสร้อย เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ บ้านพักตากอากาศของท่านทั้งสองที่อิสระวิลเลจ อ.ชะอำ เป็นโอกาสของการเจริญกุศล ที่คุณนภาและคุณประกิตได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ และคุณกุสุมา โกมลกิติ (พี่จู) ท่านเจ้าภาพที่กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์มาไปพักผ่อนที่เดอะรอยัล ปริ๊นเซส คอนโดมิเนียม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘หมายเลข  784
เปิด  548
ปรับปรุง  14 ก.พ. 2565

หนังสือแนะนำ