ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกาและอินเดีย ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ [ตอนที่ ๒ โปลอนนารูวา]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกาและอินเดีย ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ [ตอนที่ ๒ โปลอนนารูวา]
โดย วันชัย ภู่งาม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นวันที่คณะทั้งหมด (๓ กลุ่ม) ได้พบกันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครั้งแรก หลังจากรับประทานอาหารเช้าร่วมกันแล้ว ก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมกัน โดยออกเดินทางจากโรงแรม Gateway Airport Garden กรุงโคลอมโบ ไปยังเมือง Habarana ในเวลาราว ๘.๐๐ น.หมายเลข  791
เปิด  291
ปรับปรุง  30 มี.ค. 2565

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ