ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกาและอินเดีย ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ [ตอนที่ ๔ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยะ]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกาและอินเดีย ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ [ตอนที่ ๔ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยะ]
โดย วันชัย ภู่งาม

การเดินทางไปสักการะสถานที่สำคัญๆ ในทางพระพุทธศาสนาของประเทศศรีลังกา วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เดินทางไปยังพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยะ นอกจากจะได้ถวายผ้าห่มองค์พระมหาเจดีย์แล้ว คณะของเรายังได้ร่วมกันวางดอกบัวจำนวนหลายพันดอก ซึ่งแต่เดิมในคราวก่อนๆ ที่มาสักการะพระมหาเจดีย์แห่งนี้ ทุกคนได้ร่วมกันพับดอกบัวซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งหมายเลข  796
เปิด  304
ปรับปรุง  21 เม.ย. 2565

หนังสือแนะนำ