ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แก่งกระจานคันทรี่คลับ เพชรบุรี ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แก่งกระจานคันทรี่คลับ เพชรบุรี ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้เดินทางไปสนทนาธรรมกับกลุ่มสนทนาธรรมของคุณบรรยงค์ จงจิตรนันท์ ที่แก่งกระจานคันทรี่คลับ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในสมัยที่คุณบรรยงค์ ยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านและกลุ่มเพื่อนๆ สหายธรรม ได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อใช้บริเวณสถานที่บ้านพักตากอากาศของท่าน ที่แก่งกระจานคันทรี่คลับ จังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ เป็นที่สนทนาธรรมโดยใกล้ชิดกับท่านอาจารย์เป็นการส่วนตัวปีละครั้งหมายเลข  795
เปิด  334
ปรับปรุง  16 เม.ย. 2565

หนังสือแนะนำ