ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกาและอินเดีย [ตอนที่ ๑ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกาและอินเดีย [ตอนที่ ๑ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง]
โดย วันชัย ภู่งาม

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ได้เดินทางไปยังประเทศศรีลังกาและอินเดีย อนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้เดินทางมายังประเทศศรีลังกาก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม เพื่อมาสนทนาธรรม ตามคำเชิญของคุณ Kevin Phong นักศึกษาปริญญาเอกชาวเวียดนามหมายเลข  789
เปิด  358
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2565

หนังสือแนะนำ