ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บริษัท ศรินทิพย์ อินเตอร์แพค จำกัด ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บริษัท ศรินทิพย์ อินเตอร์แพค จำกัด ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากคุณชื่นทิพย์ ไกรเดชชัยกิตติ และครอบครัว เพื่อไปสนทนาธรรมที่ บริษัท ศรินทิพย์ อินเตอร์แพค จำกัด เลขที่ ๑๔/๒๔ หมู่ ๕ ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีหมายเลข  800
เปิด  483
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2565

หนังสือแนะนำ