ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากร ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท และ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ เพื่อไปสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานครหมายเลข  802
เปิด  307
ปรับปรุง  28 มิ.ย. 2565

หนังสือแนะนำ