ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณโป๊ด ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณโป๊ด ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญเพื่อไปสนทนาธรรม ที่บ้านคุณโป๊ด ซอยแบริ่ง ๕๘ สุขุมวิท ๑๐๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.หมายเลข  806
เปิด  296
ปรับปรุง  17 ก.ค. 2565

หนังสือแนะนำ