ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ ปทุมธานี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ ปทุมธานี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากร รศ.สงบ เชื้อทอง, ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ , อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ , อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากคุณจริยา ตระกูลวิไล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๓๑ และ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ จังหวัดปทุมธานี เพื่อไปสนทนาธรรมที่ ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีหมายเลข  803
เปิด  350
ปรับปรุง  9 ก.ค. 2565

หนังสือแนะนำ