ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ หุบป่าตาดโฮมสเตย์ จ.อุทัยธานี ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ หุบป่าตาดโฮมสเตย์ จ.อุทัยธานี ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากคุณเบญจวรรณ รัศมีสุวรรณกุล ไปพักผ่อนที่หุบป่าตาดโฮมสเตย์ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเพื่อนๆ สหายธรรมในกลุ่มของคุณเบญจำนวนรวม ๑๘ ท่าน อนึ่งใครขอเรียนว่า กระทู้ ณ กาลครั้งหนึ่ง ตอนนี้ จะดูพิเศษแตกต่างจากตอนอื่นๆ ด้วยเหตุที่เป็นการตั้งใจของท่านเจ้าภาพที่จะเชิญท่านอาจารย์ไปพักผ่อนเท่านั้น ภาพและความการสนทนา จึงเป็นไปในรูปแบบสบายๆ ทั้งเรื่องเล่าและเรื่องของธรรมที่ท่านอาจารย์มีเมตตาแสดงในวันสุดท้ายของการพักผ่อนหมายเลข  805
เปิด  301
ปรับปรุง  14 ก.ค. 2565

หนังสือแนะนำ