ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากร อาจารย์นิภัทร พจนปฏิภาณ อาจารย์ธนิต ชื่นสกุล ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และ ชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท โดยการนำของพลโท นายแพทย์กฤษฎา ดวงอุไร ประธานชมรมฯ เพื่อไปสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.หมายเลข  774
เปิด  415
ปรับปรุง  27 พ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ