ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [11]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [11]
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากพี่หมอทวีป ถูกจิตร เพื่อไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านของท่าน ซึ่งท่านได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์และกลุ่มสนทนาธรรมของคุณบรรยงค์ จงจิตรนันท์ ซึ่งปรกติ ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ สนทนาธรรมที่บ้านของท่านอาจารย์เดือนละครั้ง ในวันศุกร์ และออกไปรับประทานอาหารกลางวันข้างนอก แต่วันนี้เป็นวาระพิเศษ มาสนทนาธรรมและรับประทานอาหาร ณ บ้านของพี่หมอทวีป เนื่องจากพี่หมอมีความประสงค์อยากจะทำหอยทอดให้ท่านอาจารย์และทุกคนได้รับประทาน



หมายเลข  723
เปิด  515
ปรับปรุง  12 พ.ค. 2564

หนังสือแนะนำ