ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ที่ ศูนย์เด็กเล็กวัดซองกาเรีย ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ที่ ศูนย์เด็กเล็กวัดซองกาเรีย ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download 7.83 MB

เมื่อวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์เด็กเล็กวัดซองกาเรีย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการเดินทางไปในช่วงเวลานี้ของทุกๆ ปี นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงบัดนี้ ก็เป็นเวลาสิบปีแล้ว จุดประสงค์ของการเดินทางไปในทุกๆ ครั้ง คือ การนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ทั้งเพื่อเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนและครอบครัว ที่อยู่ในความอุปการะของท่าน และมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่เด็กๆ เหล่านั้น ซึ่งบัดนี้มีจำนวนนับสิบคนแล้ว


หมายเลข  719
ปรับปรุง  29 เม.ย. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download