ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากร คุณนีน่า วัน กอร์คอม อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ และ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการสนทนาธรรม ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ปีนี้ ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ ถนนนิมมานเหมินทร์หมายเลข  715
เปิด  544
ปรับปรุง  26 มี.ค. 2564

หนังสือแนะนำ