ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มาฆบูชา ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มาฆบูชา ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยการนำของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซอยเจริญนคร ๗๘ ดาวคะนอง กรุงเทพมหานครหมายเลข  726
เปิด  425
ปรับปรุง  26 พ.ค. 2564

หนังสือแนะนำ