ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ตอน บอกบุญ คือ อะไร]
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ตอน บอกบุญ คือ อะไร]

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download 1.62 MB

อันเนื่องมาจากการรับชมการถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมออนไลน์ จากสุชาดา รีสอร์ทแอนด์สปา สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งคุณยุพิน สุชลธาดา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๔๐ เป็นเจ้าภาพ กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปพักผ่อนและสนทนาธรรม ณ รีสอร์ทแสนสวย ท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดโปร่งสดชื่น เห็นจากภาพและการถ่ายทอดสด


หมายเลข  729
ปรับปรุง  2 มิ.ย. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ