สัมมา

 
อนนฺตวีรพนฺธุ
วันที่  27 มี.ค. 2567
หมายเลข  47658
อ่าน  51

๑.มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทั้ง ๘ ที่หมายถึง ชอบทั้ง ๘ รบกวนเรียนถามว่า "ชอบ" หมายถึงอะไรครับ

๒.อริยมรรคมีองค์ ๘ กับ มรรค เหมือนกันหรือต่างกันครับ

ขอบคุณครับ ที่ให้ธรรมเป็นทานครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 30 มี.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ

๑.มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทั้ง ๘ ที่หมายถึง ชอบทั้ง ๘ รบกวนเรียนถามว่า "ชอบ" หมายถึงอะไรครับ

สัมมา คือ ชอบ หรือ โดยชอบ แสดงว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ผิด ดังนั้น ในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีคำว่า สัมมา นำหน้าทั้งหมด กล่าวคือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบและความตั้งมั่นชอบ เพราะเหตุว่าเป็นหนทางที่ถูก เป็นหนทางที่ชอบ เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ในที่สุด


๒.อริยมรรคมีองค์ ๘ กับ มรรค เหมือนกันหรือต่างกันครับ

อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นมรรค คือ เป็นหนทาง ด้วย แต่ตรงนี้ จะมุ่งหมายถึงเฉพาะหนทางที่ถูก หนทางที่ชอบ หนทางที่ประเสริฐเท่านั้น แต่ถ้ากล่าวถึงเพียง มรรค (หนทาง) เท่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังกล่าวถึงมรรคประเภทไหน เพราะเหตุว่า มรรค ก็มีทั้งถูกและผิด ถ้าเป็นหนทางที่ถูก ก็เป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ มีความเห็นชอบ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นหนทางผิด ก็เป็นมิจฉามรรค มีความเห็นผิด เป็นต้น ตรงกันข้ามกับอริยมรรคมีองค์ ๘ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ธรรมะที่เป็นหนทาง
มรรคมีองค์ ๘
มิจฉามรรค


... ยินดีในกุศลของคุณ อนนฺตวีรพนฺธุ และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อนนฺตวีรพนฺธุ
วันที่ 2 เม.ย. 2567

ขอบคุณครับผม และ โมทนาสาธุ ในกุศลจิตของท่านที่ช่วยอธิบายครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 4 เม.ย. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ