มรรคมีองค์ ๘
 
บ้านธัมมะ
วันที่  4 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8808
อ่าน  3,200

     อฏฺฐ (แปด)+องฺค (ส่วน) + อิก (ประกอบ) + มคฺค (หนทาง)
อฏฺฐางฺคิกมคฺค = หนทางอันประกอบด้วยองค์ ๘ หมายถึง เจตสิก ๘ ดวง ที่เกิดพร้อมกับมรรคจิต ทำกิจปหาณอนุสัยกิเลสเป็นสมุจเฉท มรรคมีองค์๘ เป็นมัชฌิมาปฏิปทา เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลาง ซึ่งเป็นหนทางทางเดียวที่เป็นเหตุของการดับทุกข์ ทำให้ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปของกิเลสตัณหา องค์ของมรรค๘ ได้แก่
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือปัญญาเจตสิก ละมิจฉาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ คือวิตกเจตสิก ละมิจฉาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ คือสัมมาวาจาเจตสิก ละมิจฉาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือสัมมากัมมันตเจตสิก ละมิจฉากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือสัมมาอาชีวเจตสิก ละมิจฉาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือวิริยเจตสิก ละมิจฉาวายามะ
๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ คือสติเจติสิก ละมิจฉาสติ
๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นชอบ คือเอกัคคตาเจตสิก ละมิจฉาสมาธิ


Tag  มรรคมีองค์ ๘
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 4 มิ.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wichaiyanueng
วันที่ 14 ต.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ING
วันที่ 15 ต.ค. 2552

ขอบพระคุณค่ะ.........   สาธุ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pinphaphatson
วันที่ 16 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tawich109
วันที่ 12 ก.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่...พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

.... ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านด้วยครับ ....

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 29 มี.ค. 2559

สาธุ  ขออนุโมทนา ฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 19 มิ.ย. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
halohalo
วันที่ 20 ก.ค. 2559

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 26 มิ.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ