มรรคอริยสัจจ์

 
บ้านธัมมะ
วันที่  4 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8811
อ่าน  2,154

มรรคอริยสัจจ์

มคฺค (หนทาง) + อริยสจฺจ (ความจริงอย่างประเสริฐ)

ความจริงอย่างประเสริฐ คือ หนทางดับทุกข์ ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ที่เกิดขึ้นเป็นมรรคสมังคี ทำกิจประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉท ทำให้บุคคลที่อบรมมรรคมีองค์ ๘ นั้นเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้น มรรคมีองค์ ๘ เป็นโลกุตรธรรม จะเกิดพร้อมกับมรรคจิตเพื่อประหาณกิเลสได้เพียง ๔ ครั้งเท่านั้นในสังสารวัฏฏ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ