มหัคคตชวนจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8882
อ่าน  2,446

มหัคคตชวนจิต

มหา (ใหญ่) + คต (ไป ถึง) + ชวน (แล่นไปโดยเร็ว) + จิตฺต (จิต)

จิตที่ถึงความเป็นใหญ่ซึ่งทำกิจชวนะ หมายถึง มหัคคตจิต ๑๘ ดวงที่เป็นรูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง และอรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง ซึ่งทำกิจชวนะได้เท่านั้น ส่วนรูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวงและ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวงชื่อว่า มหัคคตวิบาก ๙ ดวง ทำกิจปฏิสนธิ ภวังค์ และจุติได้เท่านั้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ