มหัคคตอารมณ์

 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8883
อ่าน  2,573

มหัคคตอารมณ์

มหา (ใหญ่) + คต (ไป ถึง) + อารมฺมณ (อารมณ์)

อารมณ์ที่เป็นมหัคตธรรม คือ ถึงความเป็นใหญ่ หมายถึง มหัคคตจิต ๒๗ และเจตสิกที่ประกอบ ๓๕ ในขณะที่ถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้ เช่น ในขณะที่ออกจากฌานแล้ว มีปัจจเวกขณวิถีเกิดขึ้นพิจารณาองค์ฌาน ขณะนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตต์ก็มีมหัคคตอารมณ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ