มหัคคตจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8881
อ่าน  7,202

มหัคคตจิต

มหา (ใหญ่) + คต (ไป ถึง) + จิตฺต (จิต)

จิตที่ถึงความเป็นใหญ่ หมายถึง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง และอรูปาวจรจิต ๑๒ ดวงรวมเป็นมหัคคตจิต ๒๗ ดวงที่ได้ชื่อว่า เป็นจิตที่ถึงความเป็นใหญ่ เพราะสามารถข่มกิเลสได้ตลอดเวลาที่มหัคคตจิตเกิดขึ้นเป็นกระแสฌาน สามารถเข้าสมาบัติเพื่อระงับความทุกข์กายและถ้าฌานไม่เสื่อม มีผลเป็นครุกรรมนำเกิดในรูปพรหมภูมิ และอรูปพรหมภูมิ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 13 มิ.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อภัย
วันที่ 27 มี.ค. 2559

ขอบคุณ หน่วยงานทุกท่าน ที่ช่วยให้ข้อมูลเผยแพร่ แปลศ้พท์ คำสอนของพระพุทธองค์ ในพระไตรปิฎก อย่างชัดเจน ขออนุโมทนา กับทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายใจและสติปัญญา มุ่งมั่น ค้นคว้า มาให้ผู้สนใจได้เรียนรู้..ขอให้ทุกท่านปราศจากความทุกข์ทั้งปวง เจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดกาล ให้ถึงนิพพานทุกท่าน ด้วยเถิด สาธุๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 16 เม.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
bigcat001
วันที่ 27 พ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 10 เม.ย. 2565

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ