มรรคอริยสัจจ์
โดย บ้านธัมมะ  4 มิ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8811

มรรคอริยสัจจ์

มคฺค (หนทาง) + อริยสจฺจ (ความจริงอย่างประเสริฐ)

ความจริงอย่างประเสริฐ คือ หนทางดับทุกข์ ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ที่เกิดขึ้นเป็นมรรคสมังคี ทำกิจประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉท ทำให้บุคคลที่อบรมมรรคมีองค์ ๘ นั้นเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้น มรรคมีองค์ ๘ เป็นโลกุตรธรรม จะเกิดพร้อมกับมรรคจิตเพื่อประหาณกิเลสได้เพียง ๔ ครั้งเท่านั้นในสังสารวัฏฏ์ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ