มิจฉามรรค

 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8912
อ่าน  2,671

มิจฉามรรค

มิจฺฉา (ผิด เท็จ) +มคฺค (หนทาง ทางเดิน)

หนทางที่ผิด หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เป็นไปด้วยอกุศลจิต ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเปรียบเทียบกับสัมมามรรคโดยนัยของพระสูตร คือ มิจฉามรรค ๘ ได้แก่

มิจฉาทิฏฐิ ๑

มิจฉาสังกัปปะ ๑

มิจฉาวาจา ๑

มิจฉากัมมันตะ ๑

มิจฉาอาชีวะ ๑

มิจฉาวายามะ ๑

มิจฉาสติ ๑

มิจฉาสมาธิ ๑


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 มิ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 17 มิ.ย. 2551
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ