พิธีนางแมวขอฝน
 
อ้วน
วันที่  22 มี.ค. 2550
หมายเลข  3158
อ่าน  866

การที่ชาวบ้าน ทำพิธิแห่นางแมวขอฝน โดยขอต่อเทวดา ไม่ทราบเทวดาที่ให้ฝนตก

มีจริงหรือ


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 มี.ค. 2550


เทวดามีจริง แต่เทวดาจะให้ฝนตกเพราะการแห่นางแมวหรือไม่
เพราะต้องมีเหตุที่สมควร เทวดาจึงจะทำให้ฝนตกได้

 
  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 มี.ค. 2550


เทวดาที่ควบคุมเรื่องฝนมีจริง แต่ที่จะทำให้ฝนตก อันเนื่องมาจากเทวดา ไม่ใช่เพราะการแห่นางแมวหรอก แต่ในพระไตรปิฎก ได้แสดงไว้หลายอย่าง เช่น ด้วยสัจจกิริยาของพระโพธิสัตว์ ด้วยการประพฤติธรรม (ศีล 5) ของผู้ปกครองบ้านเมือง ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับให้สัตว์ทำให้ฝนตก แม้ ให้ช้าง ทำให้ฝนตก ฝนยังไม่ตกเลย จะกล่าวไปใยถึงแมว เล่า ฝนจะตกอยู่ที่คุณธรรมต่างหาก เรื่องนี้ อยู่ที่เรื่องแรก ที่ยกมา ลองอ่านดูนะ ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...กุรุธรรมชาดก
เรื่อง ฝนตกเพราะสัจจกิริยา (กล่าวคำสัตย์) ของพระโพธิสัตว์ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...มัจฉราชจริยา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 23 มี.ค. 2550

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อ้วน
วันที่ 23 มี.ค. 2550

อ่านข่าวว่า ภาคเหนือหมอกควันวิกฤติ ขอพระราชทานฝนหลวง เท่าที่ทราบคือการใส่เกลือในอณุหภูมิ ที่ความชื้นพอเหมาะ จะเกี่ยวกับเทวดาหรือไม่

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 มี.ค. 2550


อ่านข่าว ว่าภาคเหนือหมอกควันวิกฤติ ขอพระราชทานฝนหลวง เท่าที่ทราบคือ การใส่เกลือในอุณหภูมิที่ความชื้นพอเหมาะ จะเกี่ยวกับเทวดาหรือไม่?

ฝนไม่จำเป็นจะต้องเกิดเพราะเทวดาเสมอไป เกิดจากอุตุก็ได้ เช่นการทำฝนหลวง หรือเกิดจากกรรมก็ได้ เช่น บุญเก่า ที่พระพุทธเจ้าของเราเคยทำไว้ในอดีต ทำให้ฝนโบกขรพรรษตก ขอยกข้อความในพระไตรปิฎกนะ

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...ฝนโบกขรพรรษ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
devout
วันที่ 23 มี.ค. 2550


ขออนุโมทนา คุณแล้วเจอกัน ที่ได้กรุณานำพระสูตรมาแสดง ในความคิดเห็นของ

ท่านเสมอๆ


 
  ความคิดเห็น 7  
 
unknown
วันที่ 24 มี.ค. 2550

ทรมานสัตว์เปล่าๆ นะครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ