เทวดาท่านช่วยได้จริงหรือ
 
อ้วน
วันที่  23 มี.ค. 2550
หมายเลข  3165
อ่าน  1,082


ต้นไม้ใหญ่ มีเทวดารักษาอยู่จริงหรือ การสักการะต่อเทวดาอย่างนี้ ท่านจะช่วยได้

จริงๆ ไหมคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
คนรักหนัง
วันที่ 23 มี.ค. 2550

มีตัวอย่างในพระไตรปิฎก ที่กล่าวถึงรุกขเทวดา ซึ่งมีวิมานอยู่ที่ต้นไม้ คุณแล้วเจอกัน อาจจะหาหลักฐานมาได้ แต่ในครั้งพุทธกาล ส่วนมากเทวดามา เพราะต้องการมาฟังพระธรรม และมาปรากฎตัว พร้อมกับแสงสว่างมากๆ เช่น เมื่อคราวที่ท้าวสักกะ และบริวาร มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาเวปุละบรรพต ผู้คนมองเห็น เวปุละบรรพตนั้น เหมือนกับมีไฟไหม้ (เพราะมีแสงสว่างมากๆ ) สมัยนี้ก็ไม่ทราบว่า เทวดาจะมาทำไมเพราะในปายาสิราชันยสูตร มีกล่าวว่าถ้าเทวดามาที่มนุษยโลก เหมือนกับการลงไปในหลุมคูถ (อุจจาระ)

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 มี.ค. 2550


คนที่ทำบุญให้ทาน บางคนตายไปแล้ว ก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดา อาศัยอยู่ในต้นไม้การบูชาคุณของเทวดา มีขณะที่นอบน้อมคุณธรรม เป็นกุศลจิตก็ให้ผลเป็นสุข แต่ไม่ใช่เพราะการขอแล้วได้สิ่งที่ขอ ทั้งหมดขึ้นอยู่กรรมของเรา ลองอ่านข้อความที่ยกมาจากพระไตรปิฏกซิคะ

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่... ถวายขนมต้มและน้ำดื่มแด่พระมหาโมคคัลลานะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
PUM
วันที่ 23 มี.ค. 2550

ที่พึ่งที่ประเสริฐที่สุดคือ พระรัตนตรัย เพราะเป็นที่พึ่งได้ทั้งชาตินี้ชาติหน้า และนำเราออกจากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริง การทำตนให้เป็นที่พึ่งของตน ประเสริฐกว่าการพึ่งผู้อื่น โดยการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ทาน ศีล และภาวนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 มี.ค. 2550


เทวดาช่วยไม่ได้หรอก เป็นเรื่องของกรรม แม้ถ้าเทวดาช่วยเรา ก็เพราะบุญของเรา แต่บาง
ครั้ง เราก็เข้าใจผิด คิดว่าเทวดาช่วยเราได้ ดังจะขอยก ต.ย ในพระไตรปิฎกในเรื่องความเข้าใจผิด ที่คิดว่าเทวดาช่วย

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่... มหาสุตตโสมชาด

 
  ความคิดเห็น 5  
 
medulla
วันที่ 24 มี.ค. 2550
ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 6  
 
thanyachat
วันที่ 2 เม.ย. 2550


อยากทราบการระลึกชาติ ของพระอริยบุคคล และสามารถล่วงรู้ อดีตชาติของผู้อื่นได้หรือไม่
และอยากทราบว่า ปุถุชนระลึกอดีตชาติของตนเองและผู้อื่นได้หรือไม่ (สงสัยมากค่ะ)

 
  ความคิดเห็น 7  
 
study
วันที่ 4 เม.ย. 2550


ผู้ที่ระลึกอดีตชาติของตนได้ ต้องมีอภิญญาจิต บุพเพนิวาสานุสติญาณ
ผู้ที่จะรู้อดีตชาติของผู้อื่น อย่างละเอียด ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพระสาวกที่มีอภิญญาจิต (จุตูปปาตญาณ) ย่อมรู้การจุติ และอุบัติของผู้อื่น ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น รู้ไม่ละเอียดเท่ากับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปุถุชนที่ได้อภิญญาจิต คือ จุตูปปาตญาณ ย่อมรู้การจุติ แลอุบัติของสัตว์อื่นได้ คือ รู้ว่าเขาตายจากบุคคลนี้แล้วไปเกิดที่ไหนเป็นใคร แต่จะระลึกชาติปางก่อน ของคนทั่วๆ ไปไม่ได้

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ