เทวดาท่านช่วยได้จริงหรือ
 
อ้วน
วันที่  23 มี.ค. 2550
หมายเลข  3165
อ่าน  948


ต้นไม้ใหญ่   มีเทวดารักษาอยู่จริงหรือ   การสักการะต่อเทวดาอย่างนี้   ท่านจะช่วยได้

จริงๆ   ไหมคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
คนรักหนัง
วันที่ 23 มี.ค. 2550

มีตัวอย่างในพระไตรปิฎก  ที่กล่าวถึงรุกขเทวดา ซึ่งมีวิมานอยู่ที่ต้นไม้ คุณแล้วเจอกัน  อาจจะหาหลักฐานมาได้   แต่ในครั้งพุทธกาล  ส่วนมากเทวดามา  เพราะต้องการมาฟังพระธรรม   และมาปรากฎตัว  พร้อมกับแสงสว่างมากๆ    เช่น  เมื่อคราวที่ท้าวสักกะ และบริวาร มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาเวปุละบรรพต   ผู้คนมองเห็น  เวปุละบรรพตนั้น เหมือนกับมีไฟไหม้ (เพราะมีแสงสว่างมากๆ )  สมัยนี้ก็ไม่ทราบว่า   เทวดาจะมาทำไมเพราะในปายาสิราชันยสูตร  มีกล่าวว่าถ้าเทวดามาที่มนุษยโลก  เหมือนกับการลงไปในหลุมคูถ (อุจจาระ)

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 มี.ค. 2550


คนที่ทำบุญให้ทาน   บางคนตายไปแล้ว   ก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดา  อาศัยอยู่ในต้นไม้การบูชาคุณของเทวดา  มีขณะที่นอบน้อมคุณธรรม เป็นกุศลจิตก็ให้ผลเป็นสุข แต่ไม่ใช่เพราะการขอแล้วได้สิ่งที่ขอ ทั้งหมดขึ้นอยู่กรรมของเรา  ลองอ่านข้อความที่ยกมาจากพระไตรปิฏกซิคะ

  ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...   ถวายขนมต้มและน้ำดื่มแด่พระมหาโมคคัลลานะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
PUM
วันที่ 23 มี.ค. 2550

ที่พึ่งที่ประเสริฐที่สุดคือ   พระรัตนตรัย   เพราะเป็นที่พึ่งได้ทั้งชาตินี้ชาติหน้า   และนำเราออกจากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริง การทำตนให้เป็นที่พึ่งของตน  ประเสริฐกว่าการพึ่งผู้อื่น  โดยการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย  ทาน  ศีล  และภาวนา 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 มี.ค. 2550


เทวดาช่วยไม่ได้หรอก  เป็นเรื่องของกรรม  แม้ถ้าเทวดาช่วยเรา ก็เพราะบุญของเรา แต่บาง
ครั้ง  เราก็เข้าใจผิด  คิดว่าเทวดาช่วยเราได้  ดังจะขอยก ต.ย ในพระไตรปิฎกในเรื่องความเข้าใจผิด  ที่คิดว่าเทวดาช่วย

  ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...     มหาสุตตโสมชาด

 
  ความคิดเห็น 5  
 
medulla
วันที่ 24 มี.ค. 2550
ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 6  
 
thanyachat
วันที่ 2 เม.ย. 2550


อยากทราบการระลึกชาติ  ของพระอริยบุคคล  และสามารถล่วงรู้  อดีตชาติของผู้อื่นได้หรือไม่
   และอยากทราบว่า  ปุถุชนระลึกอดีตชาติของตนเองและผู้อื่นได้หรือไม่ (สงสัยมากค่ะ)

 
  ความคิดเห็น 7  
 
study
วันที่ 4 เม.ย. 2550


ผู้ที่ระลึกอดีตชาติของตนได้  ต้องมีอภิญญาจิต   บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
ผู้ที่จะรู้อดีตชาติของผู้อื่น  อย่างละเอียด   ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ส่วนพระสาวกที่มีอภิญญาจิต (จุตูปปาตญาณ)  ย่อมรู้การจุติ  และอุบัติของผู้อื่น ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น  รู้ไม่ละเอียดเท่ากับ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ปุถุชนที่ได้อภิญญาจิต  คือ  จุตูปปาตญาณ   ย่อมรู้การจุติ   แลอุบัติของสัตว์อื่นได้  คือ   รู้ว่าเขาตายจากบุคคลนี้แล้วไปเกิดที่ไหนเป็นใคร  แต่จะระลึกชาติปางก่อน  ของคนทั่วๆ ไปไม่ได้ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ